نکات قبل از ثبت نام

توجه به نكات ذيل قبل از تكميل فرم ثبت نام الزامي مي باشد:

• مسئوليت صحت اطلاعات وارد شده به عهده متقاضي مي باشد.
• ثبت نام و ارسال اطلاعات هيچ گونه تعهدي براي سازمان حمل و نقل و ترافيك ايجاد نخواهد كرد و فقط در صورت انطباق اسناد و احراز شرايط، مشمول رسيدگي خواهد بود.
• تكميل مواردي كه با * مشخص شده اند ، الزامي است.
• عدم صحت اطلاعات وارد شده باعث محروميت از دريافت آرم خواهد شد.
• لطفا جهت ثبت نام از مرورگرهای Internet Explorer 9 به بالاopera، Mozilla Firefox، Google Chrome استفاده نمایید.
• استفاده از نسخه های پایین تر از Internet Explorer 9 باعث بروز مشکل در سیستم خواهد شد.
• افراد حقيقي با توجه به شماره ملي(كدملي) خويش فقط يک بار مي توانند از اين خدمات استفاده نمايند.
• سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی و شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه بایستی توسط متقاضی اسکن شود .(حداکثر حجم فایل kb 300)
•ارائه اصل و کپی فیش واریز عوارض سالیانه خودرو، اصل و کپی کارت معاینه فنی خودرو( خودروهای بالای 5 سال) ، اصل و کپی برگ عدم خلافی خودرو ،اصل و کپی عوارض نوسازی ملک ،کارت تردد و برچسب صادره قبلی، پرینت صفحه پیگری و کارت ملی متقاضی در هنگام دریافت آرم،الزامی می باشد .

. فرم ثبت نام درخواست متقاضیان حقیقی شامل بخش هايي به شرح ذيل مي باشد:

• مشخصات درخواست کننده: مشخصات درخواست کننده شامل نام و نام خانوادگي، شماره شناسنامه، كد ملي، نشاني و كدپستي محل كار و منزل و شماره تماس مي باشد كه جهت تكميل اين بخش بطور مثال مي توان از كارت ملي و فيش تلفن (جهت ثبت نشاني و كدپستي) استفاده نمود.
• مشخصات خودرو: در اين بخش اطلاعات خودروي خويش را با استفاده از كارت يا شناسنامه مالكيت خودرو به ترتيب خواسته شده وارد نماييد.
• نكته مهم: برابر مصوبه هيئت دولت براي خودروهاي بالاي بيست سال ساخت مجوز طرح ترافيك صادر نمي شود (خودروهاي مدل قبل از سال 1373)
• پس از اطمينان از تكميل تمامي اطلاعات خواسته شده، سرانجام كليد "ثبت " را بزنيد.
• پس از انتخاب كليد ثبت درخواست در صورت موفقيت ثبت نام، سيستم به شما پيغام مي دهد كه درخواست شما با موفقيت ثبت گرديد و با "شماره پيگيري" خود مي توانيد جهت ويرايش و پيگيري ثبت نام به بخش هاي مربوطه مراجعه فرماييد.
• لطفا شماره پيگيري و شماره سریال آرم تردد خويش را به منظور ويرايش و پيگيري هاي بعدي يادداشت و نزد خود نگه داريد و از صفحه اعلام شماره پيگيري پرينت تهيه فرماييد.

. فرم ثبت نام درخواست متقاضیان حقوقی شامل بخش هايي به شرح ذيل مي باشد:

• مشخصات شركت: مشخصات شركت شامل نام شركت، شماره ثبت، سال تأسيس، مشخصات مدير عامل، نشاني و کدپستي شركت مي باشد كه جهت تكميل اين بخش مي بايست از روزنامه رسمي و كارت ملي مدير عامل استفاده نمود.
• نكته مهم: برابر مصوبه هيئت دولت براي خودروهاي بالاي بيست سال ساخت مجوز طرح ترافيك صادر نمي شود (خودروهاي مدل قبل از سال 1373)
• پس از اطمينان از تكميل اطلاعات خواسته شده، سرانجام كليد "ثبت درخواست" را انتخاب کنيد.
• پس از انتخاب كليد ثبت درخواست در صورت موفقيت ثبت نام، سيستم به شما پيغام مي دهد كه درخواست شما با موفقيت ثبت گرديد و با "شماره پيگيري" مي توانيد جهت ويرايش و پيگيري ثبت نام به بخش هاي مربوطه مراجعه فرماييد.
• لطفا شماره پيگيري و شماره سریال آرم تردد خويش را به منظور ويرايش و پيگيري هاي بعدي يادداشت و نزد خود نگه داريد و از صفحه اعلام شماره پيگيري پرينت تهيه فرماييد.